Seurainfo

Yleistä

Ilves jalkapallon Missio ja Visio

ILVEKSEN MISSIO  eli toiminnan tarkoitus on ”Jalkapalloa kaikille”

 • Haluamme tarjota kaikille pelaajille Suomen  parhaan kehitysympäristön pelaajapolun kaikissa vaiheissa, Futis-Liigasta aikuiseksi saakka, olivatpa pelaajan tavoitteet hyvässä harrastamisessa tai ammattilaiskentillä Suomessa tai kansainvälisillä kentillä.
 • Jokainen on tervetullut seuran toimintaan, rakentamaan ”ilvesläisyyttä”, sen arkea, arvoja ja tavoitteita. Tarjoamme, kunkin toiveita kunnioittaen, monipuolisia pelaaja-, valmentaja-, toimija- ja kumppanuuspolkuja.
 • Ilves on arvostettu osa suomalaista huippujalkapalloa. Sen arjessa näkyvät huippu-urheilun arvot, kilpailullisuus ja urheilijana kasvu.
 • Toiminnan ytimessä on laji, jalkapallo, mutta toteutamme aktiivisesti myös sen eri sovelluksia yhteistyössä toimien useiden  sidosryhmien kanssa.
 • ”Kaikille” merkitsee Ilveksessä vastuunottoa toiminnan laadusta, mutta myös suuntautumista ulospäin, uusien harrastajien ja toimijoiden kutsumista, uusia kumppanuuksia ja aktiivista yhdessä tekemistä.

ILVEKSEN VISIO eli mitä kohti on ”Suomen paras jalkapalloseura”

Ilves tunnetaan maan parhaana perustan rakentajana.

 • Olemme Suomen suurin jalkapalloseura tarjoten kaikille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa omalla tasollaan.
 • Olemme kunnianhimoinen ympäristö pelaajien kokonaisvaltaisessa (teknistaktinen, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) kehittämisessä.
 • Perustan rakentamisessa Ilves ymmärtää kotien kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen sekä yhteiskunnallisen vastuun toiminnan rakentamisessa.

Ilves on kestomenestyjä Suomessa 2021-2024

 • Ilves tarjoaa mahdollisuuden tavoitella omaa huippuaan joukkue ja yksilötasolla.
 • Ilves kantaa erityisvastuunsa seudun lajikulttuurin vahvistajana ja  rakentaa vastuullista yhteistyötä lähiseurojen kanssa. Yhteinen osaamisen lisääminen, hyvien toimintamallien jakaminen ja yhteisten olosuhderatkaisujen luominen rakentavat seudulle kilpailukykyistä lajikulttuuria.
 • Panostamme  valmentajapolun kehittämiseen. Ymmärrämme, että se tarkoittaa aktiivista oppimista ja yhteistyötä myös muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Osallisuus ja sitoutuminen Ilves-yhteisön kivijalkoina – läpi elämän

 • Ilvesläisyys, yhteisön toimintakulttuuri, rakentuu jokaisen jäsenen omasta, ainutkertaisesta panoksesta ja elämäntilanteeseen sopivasta roolista. Toimintakulttuurin kivijalkana on osallisuuden tukeminen ja sitä kautta  elämänmittainen sitoutuminen.
Strategiset painopisteet

Ilves jalkapallojaoston strategiset painopisteet 2021-2024

Yksi Ilves 

 • Asiakkaasta ilvesläiseksi
 • Edustusjoukkueiden kotiottelut ovat seurayhteisön tärkein kokoontumispaikka
 • Suomen paras työpaikka jalkapallossa
 • Avoin seurayhteisö vapaaehtoisille
 • Sidosryhmien osallistaminen ja vaikuttavuus strategia

Pelaajakehitys

 • Pelaajapolku Futis-Liigasta edustusjoukkueiden kautta kansainvälisille kentille
 • Pelaajakehitystä  yhteistyöseurojen kanssa
 • Menestyvät Ilves-joukkueet ja -pelaajat
 • Suomen paras ja suurin kaupunginosatoiminta sekä ympärivuotinen  alueellinen harrastetoiminta
 • Valmennusosaamisen ja -prosessin kehittäminen sekä dokumentointi
 • Eritysosaamisen kehittäminen seurassa

Olosuhde

 • Oma halli
 • Tammelan Stadion – Ilveksen koti
 • Ilves-kenttä harjoituskeskus
 • Ympärivuotiset harjoitteluolosuhteet
 • Harjoitusvuorot sähköisessä järjestelmässä
Vastuullisuus

Välittäminen, Ilo, Taito, Avoimuus ja Terveet elämäntavat ohjaavat arvoina Ilveksen toimintaa.

Ilves-perheemme on kiitollisen suuri ja me haluamme kaikessa toiminnassamme käyttää ääntämme vastuullisesti. Haluamme seurana olla ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisia sekä huolehdimme taloudellisesta kestävyydestämme.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja pyrimme koko ajan kasvattamaan positiivista kädenjälkeämme, sekä pienentämään toiminnastamme syntyviä ympäristövaikutuksia. Haluamme olla esimerkki ja olemme tietoisia siitä, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti kaikkiin ympärillämme.

Vastuullisuus on merkittävä osa Ilveksen jalkapallotoimintojen tulevaisuuden strategiaa. Toimintaa kehitetään niin UEFA:n vastuullisuusstrategian kuin Suomen Palloliiton, Veikkausliigan ja Kansallisen Liigan tavoitteiden mukaisesti, mutta myös erityisesti Ilveksen omien kunnianhimoisten tavoitteiden ohjaamana.

Tavoitteenamme on olla esimerkillinen toimija niin valtakunnallisessa ja kansainvälisessä urheiluyhteisössä kuin paikallisena tamperelaisena tunnettuna toimijana. Toimintaa seurataan ja kehitetään koordinoidusti ja avoimesti parhaillaan luotavan vastuullisuusohjelman mukaisesti.

Erilaisia näkökulmia vastuullisuudesta alamme päivittämään tänne: https://ilvesjalkapallo.fi/vastuullisuus/.

UEFA SROI

Ilves jalkapallo on mukana Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n UEFA GROW -hankkeessa, jossa selvitettiin seuran toiminnallaan yhteiskunnalle tuomat hyödyt.

Kokonaishyoty kuva

Kokonaishyoty kuva

UEFA GROW on jalkapallotoiminnan kehittämiseksi rakennettu ohjelma, joka tukee kansallisten jäsenliittojen kasvua ja kehitystä Euroopassa. Osana ohjelmaa käytetään UEFA SROI -mallinnusta (Social Return on Investment), jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta. Mukana työkalun kehittämisessä on ollut muun muassa lukuisia eurooppalaisia yliopistoja, eri maiden ministeriöitä ja urheilujärjestöjä. Mallinnusta on käytetty kevääseen 2021 mennessä noin 30 maassa eri puolilla Eurooppaa.

Mallinnuksen tietolähteinä on käytetty mm. Maailman terveysjärjestön WHO:n ja OECD:n tutkimuksia ja tilastoja. Suomalaisina tietolähteinä on käytetty Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Valtion Liikuntaneuvoston (VLN), Liikunnan ja Kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES), Suomen Diabetesliiton, Suomen syöpärekisterin, Suomen Mielenterveysseuran, Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen ja Tilastokeskuksen tutkimuksia ja tilastoja.

Terveydelliset hyodyt kuva

Terveydelliset hyodyt kuva

Ilves jalkapallon yhteiskunnalle tuottama kokonaishyöty on UEFA SROI-mallinnuksen mukaisesti 31,73 miljoonaa euroa vuodessa. Summa pitää sisällään 13,9 miljoonaa euroa suoria taloudellisia vaikutuksia, 11,3 miljoonaa euroa jalkapalloharrastuksen tuomia terveydenhuollon säästöjä sekä 6 miljoonaa euroa yhteiskunnallisia hyötyjä. Tässä mallinnuksessa ei ole mukana seuran aikuisten huippu-urheilun eli miesten Veikkausliigajoukkueen ja naisten Kansallisen Liigan joukkueen toiminnan tuomat yhteiskunnalliset hyödyt.

Ilves jalkapallon yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu seuran toiminnan laaja-alaisuuteen sekä henkilömäärällisesti että toimialueittain. Ilveksen jalkapallotoiminnassa on mukana yli 4 000 lasta sekä nuorta ja toimintaan on kiinnittynyt lähes tuhat eri-ikäistä vapaaehtoista. Jalkapallotoiminnan lisäksi Ilves jalkapallon muut toiminnot luovat merkittävää yhteiskunnallista hyötyä. Esimerkiksi Ilveksen yli 250 lapselle tuottama iltapäiväkerhotoiminta tuo yhteiskunnalle merkittävää hyötyä.

Ilves jalkapallon toiminnassa mukana olevien henkilöiden ikähaitari ulottuu aina 3-4 -vuotiaiden lapsi ja vanhempi -ryhmistä aina yli 70-vuotiaden KKI-joukkueeseen asti. Ilveksen tavoitteena onkin tarjota kaikille jalkapallosta kiinnostuneille mahdollisuuden olla mukana seuran toiminnassa joko pelaajana, toimihenkilönä, valmentajana tai kannustajana. Tulevien vuosien keskeisinä tavoitteina tällä saralla on lisätä erityisryhmien mahdollisuuksia pelata jalkapalloa sekä kasvattaa entisestään tyttöharrastajien määrää.

Taloudelliset hyodyt kuva

Taloudelliset hyodyt kuva

– UEFA SROI tuo hienosti esiin jalkapalloseurojen merkitystä yhteiskunnallisina toimijoina. Seurat tekevät merkittävää työtä kasvattajina ja kansanterveyden edistäjinä. Varsinkin tällaisina poikkeusaikoina olemme huomanneet kuinka tärkeää urheilu- ja liikuntaharrastukset ovat lapsille ja nuorille. Ehkä viimeistään nyt monella on auennut silmät sille, millaista ennaltaehkäisevää työtä urheiluseurat tekevät esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi ja syrjäytymisen välttämiseksi, Ilves ry:n puheenjohtaja Kari Pansio kertoo.

Suomen suurimpana jalkapalloseurana Ilves kantaa suurta vastuuta oman jäsenistönsä sekä toiminataympäristönsä hyvinvoinnista. Seurassa tehdään aktiivisesti töitä ja pyritään löytämään uusia keinoja siihen, että lapset ja nuoret pystytään pitämään urheiluharrastuksen parissa mahdollisimman pitkään. Samalla aikuisille suunnattujen toimintojen kirjoa pyritään jatkuvasti laajentamaan, jotta kaikilla on mahdollisuus jatkaa jalkapalloharrastustaan pitkälle aikuisikään. Tällä hetkellä seuran KKI-toiminnassa (Kunnossa Kaiken Ikää) onkin mukana jo yli 100 pelaajaa. Taloudellinen eriarvoisuus on luonut erityisesti viime vuosina omat haasteensa lasten ja nuorten harrastamisen jatkamiselle. Ilves on pyrkinyt ehkäisemään näitä ongelmia jo yli kymmenen vuotta sitten perustetun Hopa-rahaston avulla, josta jaetaan vuosittain stipendejä vähävaraisille junioreille harrastusmaksujen kattamiseksi.

Sosiaaliset hyodyt kuva

Sosiaaliset hyodyt kuva

Palloliiton seuratoimintajohtaja Timo Huttunen korostaa urheiluseurojen merkittävää roolia suomalaisten lasten, nuorten ja aikuisten fyysisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäjänä. – Tampereen Ilves Suomen Palloliiton suurimpana jäsenseurana tekee korvaamatonta ja vaikutuksiltaan erittäin merkityksellistä työtä pirkanmaalaisten hyvinvoinnin eteen. Seuran pitkäjänteinen ja poikkeuksellisen laajasti ihmisten elämään vaikuttava kasvatustyö tarjoaa alueella toimiville ihmisille ikään ja taustaan katsomatta mahdollisuuksia kiinnittyä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kokea merkityksellisyyden tunnetta yhdessä muiden toimintaan osallistuvien kanssa. Urheilullisen kehittymisen rinnalla Ilves tarjoaa kasvun ja kehittymisen paikkoja noin tuhannelle vapaaehtoistoimijalle, joita ilman suomalainen seuratoiminta ei pyörisi lähellekään tässä laajuudessa.

UEFA SROI -mallinnuksen käyttö laajenee merkittävästi kevään 2021 aikana.

 Tavoitteemme on, että kesään mennessä 40-50 jäsenseuraa on mallinnettu ja sama tahti jatkuu uusien seurojen osalta syksyllä, toteaa Huttunen.

LUE ILVEKSEN SROI-RAPORTTI TÄÄLTÄ.

SROI luvut kuva

SROI luvut kuva

HOPA-rahasto

HOPA-rahaston tarkoituksena on Ilves ry:ssä harrastavien jalkapallojunioreiden taloudellinen tukeminen stipendejä myöntämällä. Ensisijaisia tuen saajia ovat taloudellista apua tarvitsevat, eteenpäin pyrkivät ja lahjakkaat juniorit.

HOPA-rahaston stipendiä voi hakea aina erillisellä lomakkeella. Stipendiä ei voi saada peräkkäisinä hakukertoina.

Lue HOPA-rahastosta ja sen perustajasta Harri “Hopa” Hollista täältä.

Junioriedustuksen kevään haku on käynnissä 22.4.-5.5.2024.

Ilves Futis-Liigan kevään 2024 haku on käynnissä 26.4.-14.5.

Tukea harrastamiseen

Tutustu harrastamisen tukemisen vaihtoehtoihin täällä.

Ilves-vanhemman opas

Tervetuloa Ilvekseen! – Vanhemman opas. Opas on kohdennettu erityisesti  aloittavien ikäluokkien ja ensimmäisen kerran junioriedustusjoukkueeseen  liittyvän pelajan vanhemmille:

Ilves-vanhemman opas

Materiaalipankki

Yleiset tarvittavat materiaalit Ilves ry:n sivuilta.

Toiminta

Ilmoittaudu mukaan ja seuran toimintamaksut
Alla tietoa seuran toimintamaksusta. Lue myös info joukkuemaksusta.

JUNIORIEDUSTUSTOIMINNAN TOIMINTAMAKSUT 2024

Jokainen junioriedustustoiminnan pelaaja rekisteröityy verkkosivujen kautta toimintaan. Maksamalla ensimmäisen toimintamaksuerän, pelaaja sitoutuu Ilves ry:n/joukkueen toimintaan kaudelle 2024.

Kauden toimintamaksut ja maksuaikataulut ikäluokittain sekä maksuohjeet näet tästä: JUNIORIEDUSTUS TOIMINTAMAKSUT JA MAKSUOHJEET KAUDELLE 2024 (päivitetty 19.10.2023).

Rekisteröityminen tapahtuu kolmessa vaiheessa:

Vaihe 1: Joukkueen/ikäluokan valinta (alla olevista linkeistä).

Vaihe 2: Henkilötietojen tallentaminen.

Vaihe 3: Laskun tulostus tai lähetys haluamaanne sähköpostiin.

Huomioithan, että kaudella 2024 laskut maksetaan kuukausierissä tai kerralla 15.11.2023 mennessä.

Registration info in English: Ilves Junior Football Information Season 2024.

HUOM! Sivusto on tietosuojattu (katso tietosuojaseloste)

POJAT

TYTÖT

Henkilötietojen tallentamisen yhteydessä kysymme myös suostumuksen pelaajan kuvan ja henkilötietojen julkaisemiseen ekä sähköpostien, tiedotus- ja markkinointiviestien vastaanottamiseen, esimerkiksi seuran uutiskirje ja seuran markkinointikirjeet.

Ilmoittaudu mukaan ja joukkuemaksut

Ilves junioriedustustoiminnan kustannukset jakautuvat kahteen, seuralle maksettavaan toimintamaksuun (katso kohta seuran toimintamaksut) ja sitten joukkueelle maksettavaan joukkuemaksuun.

Joukkuemaksun määrä ja sisältö päätetään yhdessä vanhempainkokouksessa ja se perustuu kaikille yhteisistä kuluista (huoltovarusteet, toimihenkilökorvaukset yms.) sekä sitten pelaajakohtaisesta osallistumiseen perustuvista maksuista.

Joukkuemaksu sisältää:

 • Pelitoiminnan ja matkat + turnauskulut, mahdolliset peliruokailut
 • Piirin/Liiton pelitoiminnan kenttävuokrat
 • Pelien/turnausten osallistumiskulut
 • Pelinohjaaja- ja tuomarikulut
 • Varusteet (ikäluokkakohtaiset ohjeistukset)
 • Huuhkaja/Helmaripolun toiminnat (koskee vain tiettyjä ikäluokkia)
 • Klinikkatoiminnan/fysioterapian (laskutus ikäluokkakohtaisesti)
 • Oheisharjoittelutoiminnan (Mehiläinen Fysios, Varala)
 • Lääkintäkulut
 • Päättäjäiset ja virkistystoiminnan
 • Mahdolliset toimihenkilömaksut ja toimihenkilöiden ry:n jäsenmaksun
 • Muut päätettävät kulut
 • Tämän lisäksi maksuja tulee mm. pelipassista, vakuutuksesta ja omista varustehankinnoista

Registration info in English: Ilves Junior Football Information Season 2024.

Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoistoimijaksi

Ilveksessä pelaa noin 5000 pelaajaa. Laajaan toimintaan tarvitaan aina vapaaehtoistoimijoita, jotka ovatkin äärimmäisen tärkeässä roolissa seuratoiminnan pyörittämisessä.

Jokaiselle halukkaalle löytyy varmasti sopiva rooli vapaaehtoistoiminnassa.

Vapaaehtoistoimijan rooleja löytyy joukkeiden omasta toiminnasta turnauksiin ja muihin seuran tapahtumiin.

Ilmoita halukkuudestasi vapaaehtoistoimintaa kohtaan tätä kautta, sinuun otetaan yhteyttä.

Pelaajapolku

Ilves jalkapallo tarjoaa mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa omalla tasollaan, joko harrastusmielessä tai sitten tavoitella omaa huippuaan sekä kansainvälisiä kenttiä.

Toiminnan kivijalka on kaikille avoin Ilves Futis-Liigan harrastustoiminta, joka alkaa 3-4-vuotiaiden lapsi-vanhempi ryhmistä. Pelitoiminta alkaa 5-vuotiaista ja jatkuu aina aikuisikään saakka. Toiminta  jakautuu neljälle alueelle ja 13 kaupunginosaan ja liikuttaa vuosittain yli 4000 harrastajaa Tampereella, Pirkkalassa ja Siivikkalassa. Futis-Liigan toiminta painottuu kesäaikaan, talvitoiminta taas tarjoaa mahdollisuuden harrastaa ympärivuotisesti.

Harrastetoiminnan jatkoksi on junioriedustusjoukkuetoimintaa, joka alkaa 6-7-vuotiaiden taitokouluista ja jatkuu junioriedustusjoukkueiden perustamisella F8-ikäluokssa, niin pojissa kuin tytöissä.

Junioriedustusjoukkuetoiminta jatkuu ikäluokittain sitten miesten puolella Veikkausliigaan ja miesten Kakkosen joukkueeseen. Naisten puolella taas Kansallisen Liigaan ja naisten Ykkösen joukkueeseen.

Pelaajapolku pohjautuu seuran valmennuslinjaan ja kokonaisvaltaiseen valmennukseen.

Klinikkatoiminta ja omatoiminen harjoittelu

Ilves jalkapallojaosto tekee yhteistyötä Urheilu Mehiläisen kanssa, toteuttaen junioriedustusjoukkueiden fyysistä oheisharjoittelua ja vammojen ennaltaehkäisevää sekä kuntouttavaa klinikkatoimintaa.

Klinikkatoiminnasta lisää tietoa täällä.

Tutustu myös pelaajien ja taustojen omatoimisiin harjoitteitteisiin (linkit avautuvat uusiin ikkunoihin):

Kantapääjumppa

Nilkkajumppa

Polvijumppa

Takaketjun kireys

Lantion ja lonkan alueiden liikkuvuus

Vastuskumijumppa alkuverryttelyyn

Urheilu Mehiläinen

Rekisteröidy OmaUrheiluun

 1. Lataa ensin OmaMehiläinen ­sovellus
 2. Löydät OmaUrheilu osion “minä” ­valikosta (oikea alakulma)
 3. Etsi “Ilves jalkapallo”, kirjaudu salasanalla “MEHURHEILU“ ­- VALMISTA!

Ajanvaraus:

 1.  Valitse OmaUrheilun etusivulta “Kiireetön hoito” ja listasta “Ilves Klinikka”
 2. Valitse sopiva aika. Maksutapaa kysyttäessä valitse: “Maksan käynnin itse” (käynti on maksuton)
 3. Vahvista varaus!

USEIN KYSYTTYÄ:

 • Kenelle klinikka kuuluu? Kaikille Ilves jalkapallon junioriedustusjoukkueiden pelaajille (poislukien A2), 1-2 käyntiä vaivaa kohti kauden aikana.
 • Kuinka lisään perheenjäsenen OmaUrheiluun? Avaa “minä” -valikko (OmaMehiläinen) > “perheenjäsenet” > seuraa ohjeita (“Lisätietoja” klikkaamalla löydät ja pääset täyttämään 12-17-vuotiaan lapsen lisäämisessä vaadittavan suostumuslomakkeen, valmis seuraavana päivänä) . Avaa sen jälkeen OmaUrheilu > klikkaa rataksen kuvaa ja valitse lisättävät henkilöt.
 • Voinko varata ajan lapselle, vaikka häntä ei olisi vielä liitetty OmaUrheiluun? Kyllä! Ajanvaraus huoltajan OmaUrheilu:ssa: valitse sopiva aika > Vahvista varaus -kohdassa klikkaa “jatka” > “maksan käynnin itse” > Varaajan tiedot -kohdassa pääset vaihtamaan asiakkaan tiedot.
 • Jos ohjeista huolimatta kohtaat ongelmia ajanvarauksessa, ota yhteys seurakoordinaattoriin (Annina Dillström), yhteystiedot OmaUrheilu:n etusivulla.

 

1718089766479 80222960 d227 448f bb49 be9878ab64d0 2

Toiminnasta pois jättäytyvä pelaaja

Jos pelaaja jää syystä tai toisesta pois Ilveksen junioriedustustoiminnasta, niin toivomme, että pelaaja ja/tai perheet täyttäisivät alta löytyvän kyselyn:

Kyselylomake toiminnasta poistuvalle pelaajalle

Pyrimme keräämään tietoa syistä ja perusteista miksi pelaaminen loppuu Ilveksessä ja sitä myöten kehittämään toimintaa siten, että mahdollisimman moni jatkaisi mukana seurassa, vaikka sitten eri roolissa.

Ilmoitathan poisjäännistä joukkueesi valmennukselle, joukkueenjohdolle, rahurille sekä . Tällä pyritään estää turhien maksujen yms. rullaaminen.

Tuomari/pelinohjaaja kuitti

Ilveksen peleissä ja turnauksissa viheltävät tuomarit ja pelinohjaajat voivat ladata kuittipohjan täältä:

Tuomari-pelinohjaaja kuittipohja_2023 

Muu toiminta

Futiskoulut, Liikuntaleirit ja kerhot

Ilveksen Liikuntaleirit, Futiskoulut ja eri kerhot järjestetään yhteistyössä Ilves jalkapallojaoston työntekijöiden ja Kansallinen Liiga -sekä Veikkausliiga-joukkueiden kanssa. Jokaisella leirillä vierailee edustusjoukkuiden pelaajia näyttämässä tekemisen mallia tai jakamassa nimikirjoituksia.

Kaikissa Futiskouluissa, Liikuntaleireillä ja kerhoissa on luvassa hauskaa yhdessä tekemistä kavereiden kanssa, paljon pallokosketuksia ja uusien harjoitteiden tekemistä sekä tietysti kannustavaa pelaamista ja kisailua eri lajeissa.

Jokaisella leirillä on oma pääteemansa. Kerhot puolestaan järjestetään lomien aikana.

Tapaturman sattuessa, ohjeet hoitoon hakeutumiseen löydät tästä: Ilves jalkapallon Leirit – Hoitoon hakeutuminen.

Ilveksen Futiskoulut, Liikuntaleirit ja kerhot vuonna 2023

Ilves x OrsaSport Potkutekniikka® -leiri 1.-2.8.2023

Ilves tekee yhteistyötä Eeva-Maria Saaren kanssa yksittäisten pelaajien kanssa ja nyt yhteistyö mahdollistaa huippuoppia kaikille halukkaille potkutekniikkaleirin muodossa Tampereella.

Leiri on suunnattu kaikille 8-15-vuotiaille (2016-2008-syntyneet) tyttö- ja poikapelaajille, pelipaikkaan ja seuraan katsomatta. Potkutekniikkaleirin hinta on 165€.

Elokuun Potkutekniikkaleirille voi ilmoitauttua täältä: https://bit.ly/potkutekniikka23.

Jusu Karvosen Maalintekoleiri Kaupissa 12.-14.8.2023

Maalintekoleiri on suunnattu tavoitteellisesti harjoitteleville 10-14-vuotiaille (2013-2009-syntyneet) jalkapalloilijoille. Leirin painopiste on maalionteon harjoittelussa. Valmentajina leirillä luonnollisesti Jusu Karvonen ja naisten edustusjoukkueen pelaajia.

Ilmoittaudu Maalintekoleirille täältä: https://bit.ly/maalinteko23.

Ilves Kesäkerho Vuoreksessa 5.-22.6.2023 

Ilveksen Kesäkerho järjestetään taas kolmiviikkoisena Ilves-kentällä ja Ilves-kahviossa Vuoreksessa!

Kesäkerhon toimintaa järjestetään arkisin kello 8:30-15:30, viikoilla 23 ja 24 viitenä päivänä viikossa, ja juhannusviikolla 25 nelipäiväisenä. Kesäkerhoon voi ilmoittautua viikoksi, kahdeksi tai vaikka koko kolmeksi viikoksi kerrallaan.

Tervetuloa mukaan liikunnalliseen Kesäkerhoon!

Viikko 23 (99€) ilmoittautuminen: https://bit.ly/kesakerhovk23

Viikko 24 (99€) ilmoittautuminen: https://bit.ly/kesakerhovk24

Viikko 25 (85€) ilmoittautuminen: https://bit.ly/kesakerhovk25

Viikot 23-24 (195€) ilmoittautuminen: https://bit.ly/kesakerhovk2324

Viikot 24-25 (180€) ilmoittautuminen: https://bit.ly/kesakerhovk2425

Koko kolmen viikon setti (269€) ilmoittautuminen: https://bit.ly/kesakerhokokosetti

Kesän Jalkapalloleiri + Maalivahtileiri Kaupissa 5.-9.6.2023

Ilves järjestää Kesän Jalkapalloleirin + Maalivahtileirin Kaupin urheilupuistossa 5.-9. kesäkuuta välillä.

Leirille ovat tervetulleita kaikki 2010-2016-syntyneet tytöt, 2011-2016-syntyneet pojat ja 2010-2016-syntyneet maalivahdit (tytöt/pojat). Kaikkien seurojen pelaajat ovat lämpimästi tervetulleita Kesän Jalkapalloleirille + Maalivahtileirille!

Leirille voi ilmoittautua joko kolmeksi päiväksi (5.-7.6.) tai koko viideksi päiväksi (5.-9.6.).

 

Hiihtoloman Futisleiri + Maalivahtileiri 27.2.-1.3.2023

Hiihtolomaviikolla (viikko 9) järjestetään Pirkkahallissa kolmipäiväinen Futisleiri ja Maalivahtileiri!

Maanantaista keskiviikkoon järjestettävälle leirille ovat tervetulleita kaikki 2010-2017-syntyneet tytöt, 2011-2017-syntyneet pojat ja 2010-2016-syntyneet maalivahdit (tytöt/pojat) seuraan ja taitotasoon katsomatta!

Tammikuun Futisleiri 3.-5.1.2023

Uusi vuosi käynnistetään räväkästi Pirkkahallissa, kun Ilves järjestää Tammikuun Futisleirin tiistaista torstaihin 3.-5. tammikuuta. Kolmipäiväiselle leirille ovat tervetulleita kaikki 2010-2017-syntyneet tytöt ja 2011-2017-syntyneet pojat, seuraan katsomatta.

Leiri pitää sisällään kahdet harjoitukset päivässä, lämpimän ruoan ja paljon kivaa futisaiheista tekemistä.

 

Vuoden 2022 leirit ja kerhot

Syysloman Futisleiri 17.-19.10.2022

Ilves järjestää Syysloman Futisleirin viikolla 42, maanantaista keskiviikkoon 17.-19. lokakuuta. Tyttöjen osalta leirille ovat tervetulleita kaikki 2010-2017-syntyneet ja poikien puolella 2011-2017-syntyneet. Kaikkien seurojen pelaajat ovat lämpimästi tervetulleita!

Ilves Kesän Futisleiri 6.-8.6.2022

Ilves jalkapallo järjestää Kesän Futisleirin Kaupin urheilupuistossa 6.-8. kesäkuuta. Tyttöjen leirille voivat ilmoittauttua kaikki 2009-2016-syntyneet ja poikien leirille 2011-2016-syntyneet. Maalivahdeille järjestetään samassa yhteydessä oma leiri, johon voivat ilmoittautua myös kaikki 2011-2016-syntyneet, niin tytöt kuin pojatkin.

Kesän Futisleirille ovat tervetulleita kaikkien seurojen pelaajat.

Ilves Kesäkerho 6. -17.6.2022

Kesällä 2021 ensimmäistä kertaa järjestetty Ilves Kesäkerho tekee paluun kesällä 2022! Kesäkerhoon voi ilmoittautua yhdelle viikolle, viikko 23: 6. – 10.6.2022 tai viikolle 24: 13. – 17.6. tai vaihtoehtoisesti molemmille viikoille!

 

Hiihtoloman Futisleiri 28.2. – 2.3.2022

AP/IP-kerhotoiminta

Ilves jalkapallojaosto on toiminut Tampereen kaupungin aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan palveluntuottajana Vuoreksen koulussa vuodesta 2013 ja Messukylän koulussa vuodesta 2014 lähtien. Elokuussa 2022 toiminta jatkui molemmissa toimipisteissä.

Yhteystiedot:

Kerhokoordinaattori Juha Pakarinen, 0404181079,

Vuoreksen kerhopuhelin ja vastuuohjaaja Reetu Kulhua, 045 1623022

Messukylän kerhopuhelin ja vastuuohjaaja Ilja Värtinen, 045 8544500

Kerhoihin hakeminen lukuvuodelle 2021-2022

Toimintasuunnitelma

VUOREKSEN JA MESSUKYLÄN AP/IP -TOIMINTA

Kerhotoimintaa järjestetään jokaisena koulupäivänä klo 12:00-17:00 Vuoreksen ja Messukylän toimipisteissä. Mahdollinen aamukerho järjestetään, mikäli siihen on riittävästi osallistujia.

Kerhossa toimitaan paljon ulkona, joten kerholaisille toivotaan sään mukaista ulkovarustusta mukaan päivittäin. Lisäksi erilliset sisävaatteet, jotta kura ei kantaudu sisään.

Kerhon aukioloaikoina toimii kerhopuhelin, josta voi tiedustella kerhotoimintaan liittyviä asioita. Poissaolot kerhosta ilmoitetaan tekstiviestillä kerhopuhelimeen.

Kotoutumisen edistäminen -hanke

ILVES ON MUKANA PALLOLIITON KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA -HANKKEESSA

Ilves osallistuu Suomen Palloliiton, Walter ry:n ja Opetushallituksen kaksivuotiseen seurakehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistaa heitä seuratoimintaan entistäkin vahvemmin.

Hankkeen aikana seuroissa käynnistetään kulttuuritulkkitoimintaa, lisätään matalan kynnyksen jalkapalloryhmiä ja laaditaan seurojen yhteistyöllä seuratoimintaopas. Tavoitteena on lisätä sekä seurojen että monikulttuurisen taustan omaavien perheiden osaamista seuratoiminnasta ja siten ennaltaehkäistä kulttuurieroista tai tiedon ja osaamisen puutteesta johtuvaa syrjäytymistä suomalaisesta seuratoiminnasta.

Hankkeeseen osallistuu yhteensä 14 seuraa eri puolilta Suomea. Tampereen edustajana Ilves pyrkii kehittämään ja selkeyttämään omia toimintamallejaan ja -ohjeistustaan, sekä järjestämään kotoutumista edistävää toimintaa mm. harrasteryhmien muodossa. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia kaikenikäisille maahanmuuttajille ottaa osaa seuran eri toimintoihin.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Ilja Värtinen
045 1585635

Tukea harrastamiseen:
https://www.ilvesjalkapallo.fi/tukea-harrastamiseen

Tutustu näihin

Liikuntakortti

Ilves jalkapallo tahtoo panostaa entisestään lasten ja nuorten liikunnallisuuteen ja sen lisäämiseen.

Tästä syystä Ilves jalkapallo ja Heli Rekimies löivät viisaat päänsä yhteen ja kehittivät Liikuntakortin, joita on jaettu nuorimmille junioriedustusjoukkueille (2010-2015-syntyneet) vuoden 2023 alusta lähtien. Tavoitteena on ollut saada lapsia ja nuoria liikkumaan entistä enemmän, sillä terveyttä edistävää liikuntaa pitäisi normitason mukaan tulla 20 tuntia viikossa.

Vuoden 2023 alusta lähtien, joka kuussa, kaikkien Liikuntakortin täyttäneiden ja palauttaneiden kesken on arvottu seuran edustusjoukkueiden pelaajien pelipaidat, joita edustuksen pelaajat itse ovat olleet jakamassa arvonnan voittajille.

Liikuntakortista voi lukea tarkemmin kotisivulta löytyvästä uutisesta.

Liikuntakortti-arvonnan voittajat:

Tammikuu 2023 – Aino (T8) & Miika (P9)

Helmikuu 2023 – Oona (T9) & Oscar (P11/2)

Maaliskuu 2023 – Isla (T11) & Lassi (P8)

Huhtikuu 2023 – Janette (T9) & Aapo (P10)

Toukokuu 2023 – Anni (T11) & Kirin (P11)

Kesäkuu 2023 – Viivi (T11) & Väinö (P9)

Heinäkuu 2023 – Isla (T8) & Miko (P9)

Elokuu 2023 – Estel (T8) & Kasperi (P10)

Syyskuu 2023 – Iines (T8) & Eeli (P8)

Kuukauden vapaaehtoinen -juttusarja

Ilveksen jalkapallojaoston Kuukauden vapaaehtoinen -juttusarjassa esitellään seuran elintärkeitä vapaaehtoisia ja pyritään antamaan heille ansaitsemaansa huomiota.

Ilves jalkapallon Kuukauden vapaaehtoinen saa itselleen joko aikuisten edustusjoukkueiden kausikortit tai tuotteen Ilves jalkapallon verkkokaupasta: https://ilvesedustus.fi/kauppa/.

Lue tähän mennessä valittujen Kuukauden vapaaehtoisten haastattelut:

2023

Lokakuun Kuukauden vapaaehtoinen – Anu Männistö (30.10.2023)

Syyskuun Kuukauden vapaaehtoinen – Ari Kemppainen (22.9.2023)

Elokuun Kuukauden vapaaehtoinen – Matti Kuusniemi (31.8.2023)

Heinäkuun Kuukauden vapaaehtoinen – Heidi Avellan (11.8.2023)

Kesäkuun Kuukauden vapaaehtoinen – Heini Saarimäki (22.6.2023)

Toukokuun Kuukauden vapaaehtoinen – Ville Palonen (31.5.2023)

Huhtikuun Kuukauden vapaaehtoinen – Petteri Lehtonen (28.4.2023)

Maaliskuun Kuukauden vapaaehtoinen – Esa Myllymäki (28.3.2023)

Helmikuun Kuukauden vapaaehtoinen – Satu Lejman (28.2.2023)

Tammikuun Kuukauden vapaaehtoinen – Jani Keränen (27.1.2023)

2022

Joulukuun Kuukauden vapaaehtoinen – Olli Meduri (21.12.2022)

Marraskuun Kuukauden vapaaehtoinen – Heli Norolahti (30.11.2022)

Lokakuun Kuukauden vapaaehtoinen – Johanna Karhunen (31.10.2022)

Syyskuun Kuukauden vapaaehtoinen – Juha Hallivuori (29.9.2922)

Elokuun Kuukauden vapaaehtoinen – Mika Sirkiä (31.8.2022)

Heinäkuun Kuukauden vapaaehtoinen – Teemu Koreila (29.7.2022)

Kesäkuun Kuukauden vapaaehtoinen – Toni Tumanoff (27.6.2022)

Toukokuun Kuukauden vapaaehtoinen – Leena Ryynänen (27.5.2022)

Huhtikuun Kuukauden vapaaehtoinen – Ersin Demir (20.4.2022)

Maaliskuun Kuukauden vapaaehtoinen – Mirjami Kauppila (25.3.2022)

Helmikuun Kuukauden vapaaehtoinen – Pauli Stenlund (27.2.2022)

Tammikuun Kuukauden vapaaehtoinen – Tiina Myllymäki (31.1.2022)

2021

Joulukuun Kuukauden vapaaehtoinen – Pekka Mikkonen (22.12.2021)

Marraskuun Kuukauden vapaaehtoinen – Hanna Johansson (27.11.2021)

Lokakuun Kuukauden vapaaehtoinen – Susanna Sariola (30.10.2021)

Syyskuun Kuukauden vapaaehtoinen – Signe Kruusimaa (23.9.2021)

Elokuun Kuukauden vapaaehtoinen – Emmi Saari  (26.8.2021)

Heinäkuun Kuukauden vapaaehtoinen – Paula Turtonen (23.7.2021)

Kesäkuun Kuukauden vapaaehtoinen – Juha Toivanen (24.6.2021)

Toukokuun Kuukauden vapaaehtoinen – Pasi Nieminen (25.5.2021)

Huhtikuun Kuukauden vapaaehtoinen – Hilppa Tolonen (22.4.2021)

Maaliskuun Kuukauden vapaaehtoinen – Niina Yrjölä (30.3.2021)

Helmikuun Kuukauden vapaaehtoinen – Mikko Tepsa (18.2.2021)

Tammikuun Kuukauden vapaaehtoinen – Paula Rossi (18.1.2021)

 2020

Joulukuun Kuukauden vapaaehtoinen – Pipsa Fält (16.12.2020)

Marraskuun Kuukauden vapaaehtoinen – Minna Ahonen (24.11.2020)

Lokakuun Kuukauden vapaaehtoinen – Satu Hakala (29.10.2020)

Syyskuun Kuukauden vapaaehtoinen – Tommi Juhola (30.9.2020)

Elokuun Kuukauden vapaaehtoinen – Ilona Ivanoff (30.8.2020)

Heinäkuun Kuukauden vapaaehtoinen – Merja Hakala (22.7.2020)

Kesäkuun Kuukauden vapaaehtoinen – Jari Kalliomäki (26.6.2020)

Toukokuun Kuukauden vapaaehtoinen – Ville Rytkönen (20.5.2020)

Huhtikuun Kuukauden vapaaehtoiset – Tuija Helminen & Tea Lindholm (28.4.2020)

Maaliskuun Kuukauden vapaaehtoinen – Päivi Meduri (26.3.2020)

Helmikuun Kuukauden vapaaehtoinen – Satu Huuhtanen (24.2.2020)

Inside Ilves -juttusarja

Inside Ilves on Ilveksen jalkapallojaoston juttusarja, joka esittelee keltavihreitä toimijoita kulissien takana.

Lue tähän mennessä ilmestyneet jutut:

Henri “Henkka” Karhunen – Futis-Liigan kilpailupäällikkö tekee monipuolisesti hommia keltavihreiden eteen (7.12.2021)

Gökhan “Santi” Celik – “hyvä valmentaja osaa kuunnella” (22.1.2021)

Valtteri Kumpuniemi – tyttöjen uusi talenttivalmentaja (14.4.2020)
Risto “Rike” Valkeala – Mr. Ilves (4.3.2020)
Marco Baruffato – kansainvälisiä tuulahduksia (24.1.2020)

Ilves Naisten joukkueenjohtaja Leena Työläjärvi (23.4.2019)
Ilves Futis-Liigan Lännen aluepäällikkö Marianne Myllymaa (9.4.2019)
Ilves Futis-Liigan Pohjoisen aluepäällikkö Tero Keinänen (2.4.2019)
Ilves Futis-Liigan Idän aluepäällikkö Timo Kotilainen (22.3.2019)
Ilves Futis-Liigan Etelän aluepäällikkö Henri Karhunen (14.3.2019)
APIP-kerhotoiminnasta vastaava Juha Pakarinen (5.3.2019)
Junioriedustusjoukkueiden toiminnanohjaus ja ikäluokkavastaava Maija Hopeakoski (20.2.2019)
F-junioreiden koordinaattori Jouko Turunen (17.1.2019)
D-junioreiden akatemiapäävalmentaja Petri Plym (4.1.2019)

E-ikäluokan päävalmentaja Jan-Erik Kotka (26.11.2018)
Talenttivalmentaja ja C-akatemian päävalmentaja JP-Berg (26.10.2018)
Tyttöjen alue- ja talenttivalmentaja Mika Lahtinen (1.10.2018)
Talenttivalmentaja Joni Lehtonen (3.9.2018)

Ilves Murisee

Ilves Murisee on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, joka löytyy Aamulehden välistä sekä irtonumeroina Ilves ry:n toimistolta. Ilves Murisee on perinteinen liite, jonka keväisin ilmestyvästä numerosta vastaa Ilves jalkapallojaosto ja jääkiekkojaosto vastaavasti syksyllä ilmestyvästä julkaisusta.

Ilves Murisee on luettavissa myös verkosta, Aamulehden sivuilta: https://www.aamulehti.fi/lehdet/.

Jalkapallojoaston edellinen toimittama Ilves Murisee -liite ilmestyi Aamulehden välissä keskiviikkona 12. huhtikuuta 2023. Kevään 2023 Ilves Murisee -liitteeseen pääsee tutustumaan täällä: Ilves Murisee – Kevät 2023.

Uusin numero, jääkiekkojaoston toimittama Ilves Murisee ilmestyi tiistaina 31. lokakuuta. Syksyn Ilves Muriseen voi lukea tätä kautta: Ilves Murisee – Syksy 2023.

ILVES MURISEE MEDIAKORTTI 2023 KEVÄT

Urheilijan ruokareseptit

Ilves jalkapallo oli vuonna 2020 mukana levittämässä kasvisruoan ilosanomaa Tampereen Talouskoulun Säätiön tukemana. Vuonna 2021 urheilijat pääsevät edelleen nauttimaan loistavista resepteistä, tällä kertaa reseptit ulottuvat myös kasvisruoan ulkopuolelle.

Huippukokki Arto Rastas on tehnyt nuorille ja vähän vanhemmillekin urheilijoille helppoja ja maistuvia reseptejä.

Vuonna 2020 kuvattiin kuusi kasvisruokavideota, joiden pääosassa Arton kanssa olivat eri keltavihreät tekijät! Videot löytyvät YouTubesta tätä kautta: Urheilijan Kasvisruokapäivä.

Ilveksen 90-vuotisjuhlavuonna, eli 2021 videot ovat vaihtuneet ravitsemusluentoihin, joita järjestää Ilves Plus ja niitä pitää Plussan ravitsemukseen erikoistunut fysioterapeutti ja fysiikkavalmentaja Arttu Salminen. Jokainen junioriedustusjoukkue, aikuisten edustusjoukkueita myöten on päässyt nauttimaan Artun luennoista. Taloussäätiö on ollut mahdollistamassa myös näitä luentoja.

Alta löydät Arto Rastaan suunnittelemat ruokareseptit!

Vuoden 2021 reseptit

Aamiaiset: Maailman helpoin munakas & Helppo ja taatusti maistuva avokadotoast Reseptit_Aamiaiset_1

Välipalat: Super vihrersmoothie Arto Rastaan tapaan & Power smoothie Reseptit_Välipalat_1

Aamiainen & välipala: Vaivaton tuorepuuro & kookos-banaaniletut Reseptit_Aamiainen & välipala_1

Lehtikaali-ricotta munakas & nopea proteiinibowl Reseptit_Aamiainen & Välipala_2

Lounaat: Linssikeitto & Marokkolainen lammasjauheliha-pastavuoka Reseptit_Lounaat_1

Omena-sellerikeittoa, timjamia ja smetanaa Reseptit_Lounas_2

Täytetty uunibataatti Reseptit_Lounas_3

Päivälliset: Mausteinen jauheliha-kofta, tsatsikia ja papuja Reseptit_Päivälliset1_1

Rakuunatuorejuustolla täytettyä teriyakilohta ja haudutettua broccolinia Reseptit_Päivälliset2_2

Grillattua kananrintaa, kurpitsaa ja chimichurri smetanaa Reseptit_Päivällinen_3

Teriyakilohi-pokekulho Reseptit_Päivällinen_4

Vuoden 2020 reseptit

Resepti 1 – Linssifusilli, picada & tuoreita papuja: ilvesmedia.com/kasvisruokapaiva/ilves-resepti-1.pdf

Resepti 2 – Tomaatti-savutofupasta: ilvesmedia.com/kasvisruokapaiva/ilves-resepti-2.pdf

Resepti 3 – Juurestagine & tabbouleh-salaatti: ilvesmedia.com/kasvisruokapaiva/ilves-resepti-3.pdf

Resepti 4 – Grillattua pitaleipää, halloumia, nyhtöbataattia, sitruunajogurttia & korianteria: ilvesmedia.com/kasvisruokapaiva/ilves-resepti-4.pdf

Resepti 5 – Härkismurekepihvi: ilvesmedia.com/kasvisruokapaiva/ilves-resepti-5.pdf

Resepti 6 – Grillattu kesän kasvissalaatti & yrtti-pähkinä vinaigrette: ilvesmedia.com/kasvisruokapaiva/ilves-resepti-6.pdf

Resepti 7 – Portobello-halloumiburger, sydänsalaatti & oliiviöljy: ilvesmedia.com/kasvisruokapaiva/ilves-resepti-7.pdf

Resepti 8 – Punajuuricarpaccio, gruyere & rakuunamajoneesi: ilvesmedia.com/kasvisruokapaiva/ilves-resepti-8.pdf

Resepti 9 – Hapanimelä tofuwokki: ilvesmedia.com/kasvisruokapaiva/ilves-resepti-9-bpojat.pdf

Resepti 10 – Aasialaiset nuudelit: ilvesmedia.com/kasvisruokapaiva/ilves-resepti-10-t10.pdf

Resepti 11 – Punajuuri-vuohenjuustorisotto & paahdettu broccolini: ilvesmedia.com/kasvisruokapaiva/resepti-marraskuu.pdf

Resepti 12 – Ricottajuusto gnoccheja, ruohosipulikastike & Provencen kasvikset: ilvesmedia.com/kasvisruokapaiva/resepti-joulukuu.pdf

Kauppbanneri
[sponsors style=grid size=small category=jaoston-kumppanit]
[sponsors style=grid size=small category=jaoston-kumppanit-1]