Kerhon toiminta

Kerhon toiminta

Ilves aamu- ja iltapäiväkerho on liikuntapainoitteinen, jossa lapsia kannustetaan kokeilemaan eri liikuntamuotoja leikein, pelein ja erilaisten harjoitteiden avulla. Varsinaisesti mitään lajia ei pyritä sinällään oppimaan, vaan tavoitteena on saada lapsi kiinnostumaan liikunnallisesta elämäntavasta sekä antaa mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja. Monipuolisen lajikokeilujen tavoitteena on myös kehittää lapsien yleisliikuntataitoja, motorisia taitoja sekä ryhmässä toimimista.

Liikuntapainotteisuuden lisäksi päivittäiseen kerho-ohjelmaan sisältyy mahdollisuus läksyjen tekoon, välipala, askartelua, lauta- ja korttipelejä, leikkejä, sekä vapaata oleskelua kavereiden ja aikuisten ohjaajien kanssa. Jokaiselle yksilölle pyritään luomaan omaa tilaa ja mahdollisuuksia tehdä itseään motivoivia asioita kannustavassa, turvallisessa ja lapsilähtöisessä ilmapiirissä.

Alustava iltapäiväohjelmarunko (ohjelma muokataan jokaisessa kerhossa lapsimäärän ja käytettävissä olevien tilojen mukaan):

12:00 Kerho aukeaa
12:00-13:30 Läksyjen tekoa, ulkoilua, leikkiä, askartelua, pelejä, lukemista
13:30-14:00 Välipala
14:00-15:00 Ohjattua liikuntaa ja toimintaa viikko-ohjelman mukaisesti
15:00-17:00 Vapaita ja ohjattuja leikkiä, askartelua, pelejä
17:00 Kerho sulkeutuu

Toiminnan tavoitteet ja arvot

Ilves aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille liikunnallista, monipuolista ja lapsilähtöistä toimintaa. Toiminta on suunnitelmallista, laadukasta ja lapsen hyvinvointia edistävää yhteistyötä perheiden ja koulun kesken.
Kerhotoiminnassa noudatamme seuramme arvoja, joita ovat välittäminen, ilo, taito, avoimuus ja terveet elämäntavat. Erityisesti kannustamme liikunnallisen elämäntavan opettelemiseen ja innostamme lapsia liikkumaan säännöllisesti.

Toiminta-aika ja hinnat

Syyslukukausi 10.8.-22.12.2022
Kevätlukukausi 9.1.-3.6.2023
Koulujen loma-aikoina myös koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan ryhmät ovat kiinni.
1-3h/pvä 70e/kk, sisarhinta 60e/kk
3-4,5h/pvä 120e/kk, sisarhinta 110e/kk
4,5-6h/pvä 140e/kk, sisarhinta 120e/kk

Perheet voivat valita palveluntarpeen kolmesta tuntiperusteisesta vaihtoehdosta. Toimintamaksut määräytyvät valitun palveluntarpeen mukaan. Niissä toimipaikoissa, joissa järjestetään aamutoimintaa, voi valitun palveluntarpeen tunnit jakaa aamu- ja iltapäivälle.

Elokuusta peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Harkinnanvaraista maksun alentamista voi hakea päivähoidon asiakaspalveluyksikön asiakaspalvelupäälliköltä. Hakemuksen saa toimintapaikasta ja kaupungin verkkosivuilta.

Vakuutukset

Kerhon lapset ovat vakuutettu palveluntuottajan toimesta ryhmävakuutuksella. Lapsilla on tapaturmavakuutus, joka koskee toiminta-aikaa. Matkat koulusta ryhmään ja ryhmästä kotiin tapahtuvat omalla ja vanhempien vastuulla.

LähiTapiola Pirkanmaan palvelunumero: 03 3391 1200
Vakuutustunnus: 4150721-2

Ilveksen yhteistyökumppanina toimii Pihlajalinna.

Tapaturman sattuessa voi kuitenkin käyttää kaikkia/lähintä/nopeinta lääkärikeskusta.