Kerho toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

Ilves aamu- ja iltapäiväkerho on liikuntapainoitteinen, jossa lapsia kannustetaan kokeilemaan eri liikuntamuotoja leikein, pelein ja erilaisten harjoitteiden avulla. Varsinaisesti mitään lajia ei pyritä sinällään oppimaan, vaan tavoitteena saada lapsi kiinnostumaan liikunnallisesta elämäntavasta sekä antaa mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja. Monipuolisen lajikokeilujen tavoitteena on myös kehittää lapsien yleisliikuntataitoja, motorisia taitoja sekä ryhmässä toimimista. 

IMG_3505.jpg

Liikuntapainotteisuuden lisäksi päivittäiseen kerho-ohjelmaan sisältyy mahdollisuus läksyjen tekoon, välipala, askartelua, lauta- ja korttipelejä, leikkejä, sekä vapaata oleskelua kavereiden ja aikuisten ohjaajien kanssa. Jokaiselle yksilölle pyritään luomaan omaa tilaa ja mahdollisuuksia tehdä itseään motivoivia asioita kannustavassa, turvallisessa ja lapsilähtöisessä ilmapiirissä.

 

Alustava iltapäiväohjelmarunko (ohjelma muokataan jokaisessa kerhossa lapsimäärän ja käytettävissä olevien tilojen mukaan).

12.00 Kerho aukeaa

12.00-13.30 Läksyjen tekoa, ulkoilua, leikkiä, askartelua, pelejä, lukemista

13.30-14.00 Välipala

14.00-15.00 Ohjattua liikuntaa ja toimintaa viikko-ohjelman mukaisesti

15.00-17.00 Vapaita ja ohjattuja leikkiä, askartelua, pelejä

17.00 Kerho sulkeutuu

 

Toiminnan tavoitteet ja arvot

Ilves aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille liikunnallista, monipuolista ja lapsilähtöistä toimintaa. Toiminta on suunnitelmallista, laadukasta ja lapsen hyvinvointia edistävää yhteistyötä perheiden ja koulun kesken.

Kerhotoiminnassa noudatamme seuramme arvoja, joita ovat välittäminen, ilo, taito, avoimuus ja terveet elämäntavat. Erityisesti kannustamme liikunnallisen elämäntavan opettelemiseen ja innostamme lapsia liikkumaan säännöllisesti.

 

Toiminta-aika ja hinnat

Syyslukukausi 11.8-22.12.2020

Kevätlukukausi 7.1-5.6.2021

Koulujen loma-aikoina myös koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan ryhmät ovat kiinni.

1-3h/pvä 70e/kk, sisarhinta 60e/kk

3-4,5h/pvä 120e/kk, sisarhinta 110e/kk

4,5-6h/pvä 140e/kk, sisarhinta 120e/kk

Perheet voivat valita palveluntarpeen kolmesta tuntiperusteisesta vaihtoehdosta. Toimintamaksut määräytyvät valitun palveluntarpeen mukaan. Niissä toimipaikoissa, joissa järjestetään aamutoimintaa, voi valitun palveluntarpeen tunnit jakaa aamu- ja iltapäivälle.

Elokuusta peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Harkinnanvaraista maksun alentamista voi hakea päivähoidon asiakaspalveluyksikön asiakaspalvelupäälliköltä. Hakemuksen saa toimintapaikasta ja kaupungin www-sivulta.

Vakuutukset

Kerhon lapset ovat vakuutettu palveluntuottajan toimesta ryhmävakuutuksella. Lapsilla on tapaturmavakuutus, joka koskee toiminta-aikaa. Matkat koulusta ryhmään ja ryhmästä kotiin tapahtuvat omalla ja vanhempien vastuulla.

Vakuutuksessa vamman hoitokulut korvataan 20 000 euroon asti jokaista tapaturmaa kohden. Yli 20 000 euron meneviä hoitokuluja palveluntuottaja ei korvaa.

Pohjola Vakuutuksen palvelunumero  0303 0303, korvausasioissa ma-pe 9-17.Vakuutussopimustunnus 16-445-729-0

Ilveksen yhteistyökumppanina toimii Pihlajalinna 

Tapaturman sattuessa voi kuitenkin käyttää kaikkia/lähintä/nopeinta lääkärikeskusta.