Yhteystiedot

Työntekijät ja vastuuhenkilöt

Toimitilat

Johtokunta ja organisaatio

Organisaation toimivaltajako

VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokous käyttää seuran ylintä päätäntävaltaa. Seuran vuosikokous järjestetään seuran sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa loka-joulukuussa. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat on kerrottu seuran säännöissä.

Seuran halinto-ohje sääntö löytyy täältä.

Ilves Ry johtokunta

Johtokuntaan kuuluvat ja sitä edustavat seuran vuosikokouksen valitsemat edustajat (8-18). Myös johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat valitsee vuosikokous.

Johtokunnan tehtävänä ja vastuulla seurassa on:

 • toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä
 • suunnitella, kehittää ja johtaa seuran toimintaa sen tavoitteiden ja tarkoituksen mukaisesti
  • vastata seuran taloudesta (liitteen mukaisesti)
  • valmistella seuran tilinpäätös ja toimintakertomus vuosikokousta varten
  • valmistella seuran toiminta- ja taloussuunnitelma vuosikokousta varten
  • valita ja erottaa seuran päätoimiset toimihenkilöt (toistaiseksi otetut ja määräaikaiset)
  • vahvistaa jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet
  • valita tarvittavat valiokunnat, työryhmät ja edustajat
  • vahvistaa tarvittavat ohjesäännöt
   • vastata koko seuraa koskevasta sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta
   • vastata ja huolehtia seuran toimitiloista ja niitä koskevista sopimuksista
 • pitää jäsenluetteloa, hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet
 • valita kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat
  • valvoa ja linjata Ilves-merkin käyttöä ja joukkueiden varainhankintaa
 • päättää seuran vuosikokousajasta ja -paikasta

Ilves ry johtokunta

Ilves ry puheenjohtaja Kari Pansio

Varapuheenjohtaja Jarmo Huhtala

Varapuheenjohtaja Jari Hirsimäki

Jalkapallojaoston edustajat johtokunnassa

Heikki Tarvainen, jalkapallojaoston puheenjohtaja,

Ilona Pasma, jalkapallojaoston varapuheenjohtaja,

Ville Salonen, asianajaja

Leena Työläjärvi, naisten edustusjoukkueen (Kansallinen Liiga) joukkueenjohtaja

Muut johtokunnan jäsenet yhteystietoineen löydät täältä: https://ilvesry.fi/yhteystiedot/

 

 

Jalkapallojaosto

Jalkapallojaoston jäsenet

Heikki Tarvainen, jalkapallojaoston puheenjohtaja

Ilona Pasma, jalkapallojaoston varapuheenjohtaja

Maija Hopeakoski, junioedustus toimihenkilöt

Jani Tulehmo, Junioriedustus valmennus

Leena Työläjärvi, Naisten edustusjoukkue

Anna Grönroos, viestintä

Timo Kotilainen, Futis-Liiga

Risto Valkeala, työntekijä jäsen, Futis-Liigan toiminnanjohtaja

Janne Räsänen, Työntekijä jäsen, Urheilutoimenjohtaja

Jouko Turunen, Työntekijä jäsen, Poikien C15 ja nuorempien valmennuspäällikkö

Anssi Ylinen, Työntekijä jäsen, tyttöjen C15 ja nuorempien valmennuspäällikkö

Toni Hevonkorpi, Työntekijä jäsen, kehityspäällikkö

Ville Salonen, johtokunnan jäsen, lainopillinen neuvonantaja

JALKAPALLOJAOSTON JULKISET MUISTIOT LÖYDÄT täältä 

 

Jaoston tehtävänä ja vastuulla seurassa on:

Jaostojen jäsenet ja puheenjohtaja(t) vahvistaa johtokunta.

 • laatia jaostolle taloussuunnitelma ja seurata jaoston taloutta (kassavirta)
 • valmistella johtokunnalle ja seuran puheenjohtajalle päätoimisten työntekijöiden valinnat
 • vahvistaa jaoston alaisten joukkueiden toimihenkilöt ja heidän tehtävänsä
 • ohjeistaa ja valvoa jaostojen toimihenkilöitä taloussuunnitelman, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen sekä joukkueen omien mainossopimusten laadinnassa
  • raportoida jaoston toiminnasta ja taloudesta säännöllisesti laajennetulle johtajistolle ja johtokunnalle
 • järjestää turnauksia ja muita tapahtumia
 • tehdä jaostokohtaiset yhteistyö- ja varustesopimukset liitteen 1. mukaisesti
 • määritellä jaoston toimintamaksut kullekin toimintakaudelle
 • vahvistaa jaoston joukkuemäärät
 • ohjeistaa jäsenistöä lisenssien ja niihin liittyvien vakuutusten ottamisesta
 • huolehtia olosuhteista ja niiden kehittämisestä jäsenistön hyväksi (ml. halliyhtiöt) ja raportoida olosuhdeasioista laajennetulle johtajistolle ja tarvittaessa johtokunnalle
 • antaa valtuutukset työntekijöille liitteen mukaisesti
 • esittää johtokunnalle hyväksyttäväksi asiat, jotka ylittävät omat ratkaisuoikeudet
 • noudattaa seuran sisäistä ja ulkoista viestintää koskevaa ohjeistusta ja tehdä tarvittaessa esityksiä
 • päättää jaoston sisäisestä palkitsemisesta ja tehdä tarvittavat esitykset johtokunnalle (esim. ansiomerkit)

 

Toimintaryhmät

Ilves Futis-Liigan toimihenkilöt

Aluepäälliköt

Etelä
Päivi Meduri
040 567 8642

Itä
Timo Kotilainen
050 385 3216

Länsi
Marianne Myllymaa
040 706 9707

Länsi 
Paula Turtonen
050 524 8190

Pohjoinen
Tero Keinänen
0400 449 387

Muut harrastetoiminnan (Ilves Futis-Liiga) yhteystiedot.

Kauppbanneri