Ilves jalkapallolla on kuusi arvoa, jotka määrittävät seuran tekemistä: Välittäminen, Avoimuus, Ilo, Taito, Voitontahto ja Terveet elämäntavat.

Seuratoimijoiden fiiliskyselyiden avoimista vastauksista, vanhempien palautekyselyistä ja myös seuran sisäisestä dialogista on tullut vahvasti esille, että Ilves jalkapallon toimintatapoja tulisi linjata selkeämmin. Ilveksen jalkapallojaosto aloitti toimintakulttuurin kehittämiseen tähtäävän työn joulukuussa käymällä tilannetta läpi ammattivalmentajiensa ja ydinhenkilöiden kanssa. Yhteinen päätös oli tuoda seuran arvot vahvemmin esiin Ilves joukkueiden toimintaan: Pelissä pelitekoja – Toiminnassa arvotekoja.

Kaikki Ilveksen arvot on käyty läpi ja sanoitettu yhdessä Ilveksen ammattivalmentajien kanssa.

Ilves jalkapallon arvot ovat:

Avoimuus

Otamme kaikki huomioon yksilöinä, uskontoon, ihonväriin, kieleen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Ylläpidämme merkityksellisiä ja vuorovaikutteisia kohtaamisia.

Ilo

Heittäydymme peliin ja iloitsemme positiivisesta kilpailusta. Nautimme yhdessä tekemisestä ja yhteisistä onnistumisista.

Taito

Vaalimme ahkeraa taidon oppimista kaikilla eri tavoilla. Pyrimme jatkuvaan kehittymiseen.

Terveet elämäntavat

Kannustamme ja opetamme urheilulliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Näytämme esimerkkiä omilla valinnoillamme.

Voitontahto

Haluamme voittaa jokaisen tilanteen harjoituksissa ja peleissä. Sitoudumme periksiantamattomaan, pitkäjänteiseen ja ahkeraan työhön.

Välittäminen

Välittäminen on tunnetta, puhetta, kohtaamista, läsnäoloa ja kuuntelemista. Kohtaamme toimijat inhimillisesti ja rohkeasti kehittäen yhdessä toimintaa.

 

Avoimuus seuran toimintakulttuurin kehittämisessä

Keväällä 2023 aloitimme seuran ammattivalmentajien arvotyöpajat, joissa otamme aina yhden Ilves jalkapallon arvoista keskiöön. Arvotyöpajojen tavoitteena on nostaa esiin jo olemassa olevat malliesimerkit eri ikäluokkien toiminnasta ja vahvistaa seuran toimintakulttuuria muodostamalla ikäluokille yhteisiä konkreettisia arvopohjaisia toimintatapoja. Aloitimme ehkä kovimmasta arvostamme: avoimuudesta.

Konkreettisia joukkueympäristöissä käytäntöön otettavia avoimuutta lisääviä toimintatapoja ovat esimerkiksi vanhempainvartti jakson vaihtuessa, uuden pelaajan info sekä perustelut peliajalle/peliryhmälle.

  • Vanhempainvartissa käydään avoimesti läpi menneen jakson toteutuma ja uuden jakson tavoitteet.
  • Uuden pelaajan infossa pelaajan sekä vanhempien kanssa käydään läpi seuran ja joukkueen toimintaperiaatteet, mitä pelaajalta odotetaan ja miten valmennus tukee tavoitteisiin pääsemisessä.
  • Perustelut peliajalle/peliryhmälle, tarkoittaa sitä, että valmentaja on tehnyt selväksi itselleen, millä perusteella on kunkin valinnan tehnyt ja on valmis kertomaan asiasta, jos pelaaja tulee kysymään.

Toimet on otettu käyttöön Ilveksen junioriedustusjoukkueissa ja niitä kehitetään edelleen seuratoimijoille suunnatun palautekyselyn perusteella.

Arvotyöpajoissa otetaan aina kahdeksi kuukaudeksi yksi Ilves jalkapallon arvoista keskiöön, joten koko prosessi kestää kevääseen 2024, jolloin kaikki kuusi arvoa on läpikäyty. Hyviksi todetut arvopohjaiset toimintatavat dokumentoidaan ja niistä muodostuu vahvempi arvopohja joukkuetoimintaamme.

Lisätietoa Ilves jalkapallon arvotyöpajoista voi kysyä seuran ammattivalmentajilta sekä urheilujohdolta.

Pelissä pelitekoja – toiminnassa arvotekoja!